Jul 04

Polna tranzicija

Proces polne tranzicije Polna tranzicija u našem socijalnom sistemu nije naišla razumevanje. Trans osobe same snose sve troškove. Proces polne tranzicije traje više od 12 meseci a cena se razlikuje po tome da li se prelazi iz muškog u ženski pol ili obrnuto. Redosled koraka: 1. PRIPREMA – Razgovori sa psihijatrom 2. HORMONSKA TERAPIJA – […]