Seksualne disfunkcije kod žena

– Seksualne disfunkcije su najrasprostranjenija grupa seksualnih poremećaja koju karakterišu smetnje u seksualnom funkcionisanju.

– Seksualna disfunkcija se može javiti od samog početka seksualne aktivnosti ili se pojavi kasnije tokom života – usled određenih spoljnih faktora u životu osobe.

– Seksualne disfunkcije nastaju kao posledica delovanja različitih faktora: psiholoških i/ili somatskih. Posledice seksualne disfunkcije su negativne i utiču na pojedinca i partnerski odnos koji je najčešće ugrožen.

– Psihološki uzroci seksualne disfunkcije kod žena su različiti od psihorazvojnih problema, do uzroka koji se nalaze u partnerskom odnosu.

Klasifikacija seksualnih poremećaja (Hawton)

1. Interes, seksualna nezainteresovanost
2. Uzbuđenje, nemogućnost seksualnog uzbuđenja
3. Orgazam, nemogućnost postizanja orgazma
4. Druge vrste poremećaja, vaginizam, dyspareunia, seksualne fobije

Zašto psihoterapija?

Za početak, neophodno je razumevanje problema sa kojim se klijentkinja susreće, zatim se pristupa rešavanju konkretnog problema. Nezaobilazni deo seanse je i istraživanje seksualnosti osobe i otvaranje tema koje su povezane sa problemom, ali i demistifikacija seksualnih mitova. Neophodno je da se otkriju i razviju potencijali osobe/partnerskog odnosa.

Najčešće se klijentkinje javljaju na terapiju same, ali praksa pokazuje da je važno da se, u zavisnosti od vrste seksualne disfunkcije, partner/partnerka uključe u terapiju.

Seksualnost je važan aspekt funkcionisanja – seksualne disfunkcije mogu uzrokovati visok stepen nezadovoljstva, depresiju, nisko samopouzdanje… Često tokom rada sa klijentkinjama sa seksualnom disfunkcijom, pored primarnog problema zbog kog su došle na terapiju, radi se i na drugim problemima koji mogu, ali i ne moraju biti povezani sa seksualnom disfunkcijom.

Sandra Jeličić

Aleksandra Jeličić, psihoterapeut
Ordinacija Polimedic, Beograd, Cvijićeva 24

Telefon: 011 2084 123, 3291 787
Fax: 011 3291 787

Detaljnije se možete informisati na sajtu Aleksandre Jeličić https://psihoterapijapomoc.rs/

Ako vam se dopada članak: