Polna tranzicija


Proces polne tranzicije

Polna tranzicija u našem socijalnom sistemu nije naišla razumevanje. Trans osobe same snose sve troškove. Proces polne tranzicije traje više od 12 meseci a cena se razlikuje po tome da li se prelazi iz muškog u ženski pol ili obrnuto.

Polna tranzicijaRedosled koraka:

1. PRIPREMA – Razgovori sa psihijatrom
2. HORMONSKA TERAPIJA – Endokrinolog
3. POSLE GODINU DANA – Hirurški zahvat
4. CENA – Od pet do deset hiljada evra

Polna tranzicija i promena statusa u krštenici

Promenom pola menja se i socijalni identitet što podrazumeva zamenu svih dokumenata, a Srbija još uvek nije donela zakone koji regulišu ovo pitanje. Promena socijalnog identiteta je moguća na osnovu lekarskog nalaza koji potvrđuje promenu pola, odnosno faktičkog stanja. Tada se menja status u krštenici, a na osnovu toga se menjaju sva ostala dokumenta.

– Ja sam bez problema dobio nov matični broj i ime. S tim novim matičnim brojem otišao sam u policiju. Tako sam izvadio novu ličnu kartu, potom novu radnu i zdravstvenu knjižicu, svedočanstva i diplome – kaže Vanja.

Pravno regulisanje kod polne tranzicije

Podršku transeksualnim osobama pruža nevladina organizacija Gayten-LBGT iz Beograda Beogradu, koja u okviru grupe za podršku i samopodršku trans osoba savetuje ljude sa ovim problemom.

– Trenutno imamo preko 30 ljudi u grupi i želimo da stupimo u kontakt sa trans populacijom bivše Jugoslavije. Sarađujemo sa evropskim udruženjem i pokušavamo da pravno regulišemo ovo pitanje kod nas – kažu u ovoj organizaciji.

Zašto bi neko ulazio u takva maltretiranja i hormonska i hirurška, konačno ljudi se plaše hirurga. Zašto bi neko operisao zdrave organe da ga neka nužda nije naterala koja je veća od same operacije, ističe psihijatar i seksolog dr Zoran Rakić. Da žensko postane muško, potrebno je pet do sedam operacija. Budućim ženama je lakše. Kada muškarac postaje žensko, potreno je da samo jednom, najviše dva puta legne na hiruški sto, a dobije skoro savršen ženski polni organ.

Ako vam se dopada članak: