Jul 21

Seksualne disfunkcije kod žena

– Seksualne disfunkcije su najrasprostranjenija grupa seksualnih poremećaja koju karakterišu smetnje u seksualnom funkcionisanju. – Seksualna disfunkcija se može javiti od samog početka seksualne aktivnosti ili se pojavi kasnije tokom života – usled određenih spoljnih faktora u životu osobe. – Seksualne disfunkcije nastaju kao posledica delovanja različitih faktora: psiholoških i/ili somatskih. Posledice seksualne disfunkcije su […]

Dec 02

Impotencija, nedovoljna erekcija

Impotencija, najčešći problem kod seksologa Najčešća pojava u ordinaciji klinickog seksologa jeste muskarac koji trazi pomoc za ostvarenje polnog odnosa sa partnerkom, tj. impotencija. Njegov problem se sastoji u izostanku erekcije ili u nedovoljnoj erekciji polnog organa (penisa) prilikom partnerskog polnog kontakta. U takvoj situaciji se ne moze ostvariti polni partnerski odnos,sto za muskarca predstavlja […]

Dec 02

Promena pola

Promena pola pripada retkim pojavama u ordinaciji klinickog seksologa. To su pacijenti, osobe koje u sebi imaju imperativ za promenom pola. Ucestalost takvih osoba je nekoliko njih oba pola na 100.000 stanovnika u bilo kojem delu sveta. Promena pola kao pojava proizilazi iz subjektivnog dozivljaja svoje rodne pripadnosti, tj. dozivljaja sopstvenog zenskog ili muskog identiteta. […]

Jul 04

Put u svoje telo

“Ja sam se uvek ponašao kao dečak i nikada nisam bio žena. Kao dete uvek sam se zaljubljivao u devojčice. Zbog neusklađenosti sam bio veoma agresivan, a čak sam išao u ekstreme, pa sam bio skins, analizira svoj rodni identitet V.M.“. Kada je u pitanju rodni identitet on je rođen kao žena, ali je kasnije […]

Jul 04

Polna tranzicija

Proces polne tranzicije Polna tranzicija u našem socijalnom sistemu nije naišla razumevanje. Trans osobe same snose sve troškove. Proces polne tranzicije traje više od 12 meseci a cena se razlikuje po tome da li se prelazi iz muškog u ženski pol ili obrnuto. Redosled koraka: 1. PRIPREMA – Razgovori sa psihijatrom 2. HORMONSKA TERAPIJA – […]