Dr Rakić – Kontakt podaci

Seksologija, seksualni problemi i promena pola kao najuže stručne oblasti kojima se bavi dr sc. Zoran Rakić, neuropsihijatar, seksolog

Ceo svoj radni vek dr Rakić je posvetio pacijentima u oblasti seksologija i seksualno zdravlje. U Kliničkom centru Dr Dragiša Mišović je bio lekar klniničar od 1972. godine do 2005. godine, gde je u periodu od 1985. godine do 1998. godine, kao načelnik, vodio Odeljenje za psihoterapiju.

Doktor medicinskih nauka je postao 1985. godine odbranivši prvu doktorsku disertaciju u Srbiji na temu seksualnih disfunkcija.

Član je Beogradskog tima za poremećaj rodnog identiteta i promenu pola od 1989. godine.

Naučni saradnik

Dr Rakić je naučni saradnik Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta u oblasti polnog ponašanja od 1993. godine. Inicijator je osnivanja Intersekcijskog odbora za medicinsku seksologiju Aleksandar Kostić, Srpskog lekarskog društva. Intersekcijski odbor je osnovan 2006. godine.

Autor je više knjiga iz oblasti seksologija, seksulne disfunkcije i poremećaj rodnog identiteta, kao i brojnih naučnih radova objavljenih kod nas i u inostranstvu.

Saradanik je Ordinacije Polimedic od 1995. godine.

Kontakt podaci:

Dr Zoran Rakić, Ordinacija Polimedic
Beograd, Cvijićeva 24
Telefon: 011 2084 123, 3291 787
Fax: 011 3291 787