Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaHome


Medicina Rs GrupaDr Rakić – Kontakt

Dr sc. Zoran Rakić, psihijatar, seksolog

Ceo svoj radni vek je posvetio pacijentima. U Kliničkom centru Dr Dragiša Mišović je bio lekar klniničar od 1972. godine do 2005. godine, gde je u periodu od 1985. godine do 1998. godine, kao načelnik, vodio Odeljenje za psihoterapiju.

Doktor medicinskih nauka je postao 1985. godine odbranivši prvu doktorsku disertaciju u Srbiji na temu seksualnih disfunkcija.

Član je Beogradskog tima za poremećaj rodnog identiteta i promenu pola od 1989. godine.
Dr Rakić je naučni saradnik Medicinskog fakulteta Beogradskog univerziteta u oblasti polnog ponašanja od 1993. godine. Inicijator je osnivanja Intersekcijskog odbora za medicinsku seksologiju Aleksandar Kostić, Srpskog lekarskog društva. Intersekcijski odbor je osnovan 2006. godine.

Autor je više knjiga iz oblasti seksulnih disfunkcija i poremećaja rodnog identiteta, kao i brojnih naučnih radova objavljenih kod nas i u inostranstvu.

Saradanik je Ordinacije Polimedic od 1995. godine.
Kontakt podaci:
Dr Zoran Rakić, Ordinacija Polimedic
Beograd, Cvijićeva 24

Telefon: 011 2084 123, 2084 12

Komentarisanje nije predvidjeno.